Naphta
Żałość

HOPCD001
28.10.2022

Produkcja: Naphta
Mastering: Studio AS One
Okładka: Anna Kaźmierak

Album „Żałość” to kontynuacja przełomowej EP-ki „Dom strawiło” wydanej przez Naphtę w Tańcach w 2020 roku. Na nowej płycie gościnnie pojawia się Mala Herba. To pełen emocji splot tradycji i poszukiwań na polu dźwiękowej duchowości.

„Żałość to uczucie, które ludność naszych ziem wyraża od wieków. Wciśnięta między żarna wielkiej historii, uciskana pańszczyzną i dzikim kapitalizmem, pozbawiana głosu i wpływu na własny los, regularnie wykorzeniana. W otoczeniu chciwości niszczącej przyrodę, w zgiełku sprytnych słów, które mają podważyć prawdziwą historię, kulturę i doświadczenie tych ziem.” - mówi Naphta.

Nic dziwnego, że “Żałość” jest tak przesiąknięta melancholią. To pieśń żałobna za światem, który tracimy każdego dnia. Jednak tam, gdzie smutek, musi być i radość, w wiecznym dążeniu do egzystencjalnego balansu. Na płycie możecie usłyszeć muzykę z terenu współczesnej Polski i nie tylko, od wschodniego Polesia, przez radomskie, po Region Kozła. Duchową linię albumu wyznacza tradycyjne, opętańcze muzykowanie taneczne, gdzie oberka prowadzi apokaliptyczny rytm dubstepu.

Dawniej mówiono, że muzykanty bratają się z diabłem, a ich instrumenty są nośnikiem tajemniczych sił. Dzisiaj wiele tajemnic doczekało się rozwikłania. Zdajemy się rozumieć coraz więcej. A jednak, wciąż nie trafia do nas, jak wielką wartością jest lokalność, zawarta w pięknie i cudzie natury, czy we wsparciu lokalnej społeczności. Nie wszystko stracone, ale do uratowania mamy z każdym dniem coraz mniej. I o tym właśnie jest „Żałość”.

Naphta to pseudonim Pawła Klimczaka, muzyka i dziennikarza, którego kontrowersyjny zwrot w stronę elektroniki inspirowanej folkiem spotkał się z ciepłym przyjęciem i rozpoczął wiele dyskusji. Jest finalistą Nowej Tradycji, konkursu muzyki folkowej organizowanego przez Polskie Radio, a jego EP-ka „Dom strawiło” z 2021 roku została wyróżniona w plebiscycie Wirtualne Gęśle.

Żałość (Polish for “grief”) is a direct follow up to Naphta’s breakthrough EP Dom strawiło from 2020. Featuring Mala Herba, Vienna-based Polish singer and musician on three tracks, it’s an emotional weave of tradition and spiritual sound expressions.

"People of our lands have felt grief for centuries. Squeezed between the quarries of history, oppressed by serfdom and wild capitalism, devoid of voice and influence over own fate, and regularly uprooted... We're surrounded by greed that destroys nature in the hustle and bustle of clever words that are meant to undermine the true history, culture and experience of this land." - says Naphta.

It’s no wonder then that Żałość is so permeated by melancholy. These are mournful songs for the world we’re losing everyday. But where there’s sadness, there must also be joy -that’s the eternal pursuit of existential balance. The album is taking inspiration from eastern Polesie, Radomskie and Kozła regions in Greater Poland and its spiritual line is marked by traditional, maddening dance music, where oberek blends with the apocalyptic rhythm of dubstep.

There used to be a saying that musicians fraternise with the devil, and their instruments can carry mysterious forces. Today, many mysteries have been unravelled, and we seem to understand more of the world. And yet, we still do not realise how great the value of our surroundings is, contained in the beauty and miracle of nature, or in the support of the local community. Not all is lost, but we have less and less to save each day. And that's what Żałość is about.

Naphta is an alias of Paweł Klimczak, musician and journalist whose controversial stylistical shift to folk-inspired electronic music has sparked much interest and discussions about the contemporary music scene in Poland. He’s the finalist of Nowa Tradycja contest organised by the Polish Radio. His 2020 EP Dom strawiło was also recognised by the Virtual Gusle contest.