Tańce to wytwórnia polskiej muzyki tanecznej i elektronicznej. Silnie zainspirowani kulturą klubową zbudowaną przez czarnych artystów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki czy Brazylii, poszukujemy nowych środków wyrazu wywodzących się z polskiego instrumentarium folkowego, zapomnianych rytuałów oraz odnoszących się do naszych codziennych doświadczeń w narastająco opresyjnej rzeczywistości.

Tańce prowadzi Łukasz Warna-Wiesławski.

Tańce is a music label for electronic and dance music from Poland. We're heavily inspired by the club culture built by Black artists in the United States, United Kingdom, South Africa and Brazil, but we're looking for new forms of expression in Polish folk instruments, forgotten rituals and our everyday experience in an increasingly oppressive reality.

Tańce is run by Łukasz Warna-Wiesławski.